شاید نفهمیدی که من، بی اون که تو چیزی بگی...سپردمت دست خدا که بی خدافظی نری

حالا معنی شعر بالا رو درک کردی؟! من می دونستم به زودی از پیش من خواهی رفت به خاطر همین به جای کارت مناسبتی این کارت رو بهت دادم.
یادته؟! این شعر تو پروفایلت بود و من خیلی این شعر رو دوست داشتم و همیشه میومدم از رو پروفایلت می خوندم. به خاطر همین مطمئن بودم دوسش داری...
از یه طرف متن شعر حکایت جالبیه، به خصوص اون جا که میگه: "بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم..."
یادته کارتت دقیقه نود آماده شد؟! چون عکس دختر روی کارت عوض شد...
و برات هیچی ننوشتم تا بدونی کسی که از پیشت رفت سکوت کرد و اگه یادی بخواد بمونه باید تو خاطراتت باشه نه روی یه کاغذ...

بی تو مهتاب شبی...