دارم یخ می زنم کم کم تو این سرمای بی وقفه 
همه جا برفه این روزا ولی دستات مثل سقفه
دارم یخ می زنم کم کم به آغوشت برمگردون
نخواه چشمامو خیس از اشک نذار گم شم تو این بارون

نذار باور کنم نیستی نمیشه باورش سخته
همیشه اولش خوبه همیشه آخرش سخته
نخواه باور کنم نیستی نمیشه باورش سخته
همیشه اولش خوبه همیشه آخرش سخته

دیگه کار از کار گذشت منم با حرفات خوشم
ولی چشمات می گفتن که کم کم باید بارو بست
از وقت رفتنت چشام هر شب غرق اشکمه
اگه اینه عشق اگه اینه آخرش 
اگه از اول فقط این بود باورت
اگه هر چیز خوردت کرد رفت
اگه مشکلات رو بهت کردند
من بیشتر شکستم و
رفتنت میده بیشتر شکنجه ام
نامه هاتو حفظم من
همه خاطراتو دیگه حس کردم
نذار غرور کاری کنه گذشت نکنی
بیا برگرد مانع ها رو بشکن پس

همیشه اولش عشقه همیشه اولش خوبه
کجای جاده جا موندی؟!
دلم بدجوری آشوبه
نمی دونی چه دلتنگم
نمی دونی چه بی تابم
به رویا دلخوشم هر شب...
به امید تو می خوابم
نمی دونی نمی دونی چه بی تابم