آی دنیا... آی دنیا...
دلتنگن از دستم آدم ها
بیا و دستتو بذار تو دستمو ببین
که به عشق تو موندم تنها
دلتنگی همرامه، تنهایی نزدیکه
من بی تو تا دنیا تاریکه می ترسم آی...
دوباره اسممو صدا کن از نو که من، تو نباشی اگر
می ترسم می ترسم
چراغ خونه ی من و تو روشن
صدامو بشنو و سکوتو بشکن
به هم رسیدن من و تو آسون
بیا که فاصله نمونده تا من
اگه بیای آرومم، اگه نیای دلتنگم، وای...

یادم کن دلتنگم
آخه وقتی که تاریکم دلتنگم
سکوتو بشکن و صدامو بشنو که من
تو نباشی اگر
دلتنگی همرامه، تنهایی نزدیکه