حرف اصلی رو بزن وقتشه که رک بشی
وقتشه خیلی چیزا رو بگی و سبک بشی
خیلی وقته می دونم پیش تو راهی ندارم
میشکنم پیش چشات اما گناهی ندارم
می بینی جور و پلاسمو دارم جمع می کنم
باید از این جا برم، زحمتمو کم می کنم

خداحافظ ای خاطره ها، شهر مهر و وفا
من با پای خودم، رفتم

خداحافظ، خداحافظ

بعد من کی می تونه باهات رفاقت بکنه
برای یه لحظه دیدنت سماجت بکنه
مگه میشه یکی دیگه تو دلت خونه کنه
از نگاه تو بگه یه شهر رو دیوونه کنه

بگو وقتی غصه داری، می تونه کاری کنه؟!
بگو آخه می تونه ازت نگهداری کنه؟!