تو رو که دیدم انگار، سر اومد انتظارم
تو تنها آرزومی، فقط بمون کنارم

مثل یه حس تازه، نفس نفس باهامی
دلیل شادی من، میون غصه هامی

فرشته ی نجاتی، تو اوج نامیدی
سکوتم و شکستی، به داد من رسیدی

شیرینم، اگه باشی دنیا رو دارم
دستاتو بذار تو دستام نگه دارم
من می خوام تو بمونی عشق آخرم
می دونم نمی تونم از تو بگذرم

عشق تو مثل خونه توی رگ من
خوب من بیا دنیامو بهم بزن
جز این دل، دیگه چی دارم بدم به تو
با من باش، بگو می مونم تو قلب تو

واسه ی من هیچکسی مثل تو نیست
بیا اسممو رو قلبت بنویس
نمی دونم تو چی کار کردی باهام
که به جز عشق تو چیزی نمی خوام