یادم میاد یه روز کنارت بودم
گفتی بمون کنار من آرومم
گفتم کنارتم همیشه

کم کم شدم به چشم تو وابسته
دیدی شدم یه عاشق دل خسته
دیدم بدون تو نمیشه

مگه می شد عاشق نباشی؟!
منم یه بی قرار تو، دلم همیشه جای تو
چرا دلت اومد جدا شی

رفتی و تنها گریه کردم
نفس نفس به یاد تو
به یاد خنده های تو
چی شد دلت اومد جدا شی
قرار گذاشتی، دیگه نباشی

اگه باز دوباره واسه تو می خونم عزیزم
عاشقت می مونم عزیزم
دوباره برگرد