آخ خدا جون چی کار کنم؟! چی بگم از کجا بگم؟!
حرف نگفته خیلیه، جونم رسیده به لبم

سر کدوم زخم دلو، چه جور برات بازش کنم
بلایی اومده سرم، نگو نپرس خدا جونم

کی فکر می کرد کوه غرور، بشکنه تو دست همه
تحملش سخته برام، این همه غم زیادمه

هی با خودم فکر می کنم، یه روز بهتر می رسه
اما تو چشم من فقط، دنیا به آخر می رسه

بغضم داره می ترکه، اما صدام در نمیاد
حتی نگاه حتی نفس، کاری ازم بر نمیاد

تو این روزایی که دلم، منت مرگو می کشه
یه لحظه یادت می تونه، تموم دل خوشیم بشه