بازم دست من پیش تو خالیه، بازم مثل هر روز شرمنده تم
چه خوبه که این قدر بخشنده ای، چه خوش حالم از این که من بنده تم

چه خوبه که تو اوج تنهایی هام، تو دستامو می گیری و با منی
میگن یاد تو راز آرامشه، تو نزدیک تر از رگ گردنی

می خوام عاشقونه حست کنم، فقط عشق تو تکیه گاهم بشه
کی می تونه جز تو نجاتم بده؟! کی می تونه پناهم بشه؟!

با دستای خالی سراغت میام، تو که مهربونیت بی منته
واسه اومدن سمت آغوش تو، همین لحظه ها بهترین فرصته