می دونم گذشتن از من، واسه تو کاری نداره
می دونم اگه نباشی، تنهاییم ادامه داره
داره از چشات میوفته، گریه هام تو این شب خیس
دیوونگیم رو می بخشی، می دونی دست خودم نیس

تو خودت بگو عزیزم، که چی مونده از غرورم
که چی مونده از منی که، خیلی وقته از تو دورم

خیلی وقته از نبودت، دلم از غصه می گیره
شب و روزم پره از تو، هیچی از یادم نمیره
واسه من فقط دعا کن، تا فراموشی بگیرم
هیچی از هیچکی نخوامو، درد خاموشی بگیرم

به خودم میگم تمومه، عاشقی گذشته از من
اما باز یادت میوفتم، یاد حرفات دم رفتن
تو خیالم جون می گیری، ساده همرنگ تو میشم
حالا بعد این همه سال، گاهی دلتنگ تو میشم

دنبال دلم می گردم، دنیا تاریک و شلوغه
تازه فهمیدم عشقم، یه حقیقت دروغه