سخته عاشق باشی ولی هیچکی ندونه
اشکاتو زودی پاک کنی بی یه نشونه
سخته دوسش داشته باشی ولی ندونه
سخته نگاهش بکنی اما نخونه

وای که چه سخته

قشنگی عشق که میگن شاید همین جاست
تو اونو دوست داشته باشی شاید خدا خواست
سخته به قربون چشاش بری تو رویا
قدم قدم گریه کنی کنار دریا

سخته همش تو فکر باشی شاید نخوادت
خاطره هات ورق ورق بیاد به یادت