چقدر خنده داره که...
یک ساعت خلوت با خدا دیر و طاقت فرساست، ولی ۹۰ دقیقه بازی فوتبال مثل باد می گذره!

چقدر خنده داره که...
صد هزار تومان کمک در راه خدا مبلغ بسیار هنگفتیه اما وقتی با همون پول خرید میریم مبلغ ناچیزیه!

چقدر خنده داره که...
یک ساعت عبادت در مسجد طولانی به نظر میاد اما یک ساعت فیلم دیدن به سرعت می گذره!

چقدر خنده داره که...
وقتی می خوایم عبادت و دعا کنیم، چیزی یادمون نمیاد که بگیم اما وقتی می خوایم با دوستمون حرف بزنیم هیچ مشکلی نداریم!

چقدر خنده داره که...
خوندن یک صفحه و یا بخشی از قرآن سخته اما خوندن صد سطر از پرفروش ترین کتاب رمان دنیا آسونه!

چقدر خنده داره که...
برای عبادت و کارهای مذهبی وقت کافی در برنامه روزمره پیدا نمی کنیم اما بقیه برنامه ها رو سعی می کنیم تا آخرین لحظه هم که شده انجام دهیم!

چقدر خنده داره...
شایعات روزنامه ها رو به راحتی باور میکنیم اما سخنان قرآن رو به سختی باور می کنیم!

چقدر خنده داره...
همه مردم می خوان بدون این که به چیزی اعتقاد داشته باشند و یا کاری در راه خدا انجام بدند به بهشت بروند!

چقدر خنده داره... این طور نیست؟
دارید می خندید؟ دارید فکر می کنید؟
این حرف ها رو به گوش بقیه هم برسونید،
و از خداوند سپاسگزار باشیم که او خدای دوست داشتنیست.